Home > Gmedia Albums > สิ่งที่พึงกระทำเมื่อ เกิดปัญหาเที่ยวบินที่นั่งเต็ม

มันเกิดขึ้นได้นะคะ รู้ไว้ก่อน ดีที่สุด