Home > Gmedia Albums > พิธีฉลองรับสัญชาตินอร์ช

วันที่ อาทิตที่ 24 เมษายน 2016 ณ Rådhuset I Oslo ได้จัดพิธีฉลองการรับสัญชาตินอร์เวย์ ทางสมาคนสตรีไทยในนอร์เวย์ ขอแสดงความยินดีกันคนไทยที่ได้เข้าร่วมพิธีฉลองการรับสัญชาตินอร์เวย์ ด้วยค่ะ