Home > Gmedia Albums > กฎหมายสัญจร ณ เมือง Kristiansund , 14 พ.ค. 2016

งานสัมนากฎหมายสัญจร ณ เมือง Kristiansund จัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. 2016 ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนไทยในเขตพื้นที่และใกล้เคียงเป็นอย่างมากค่ะ