Home > Gmedia Albums

กฎหมายสัญจร ณ เมื​อง Hamar 10 มิถุนายน 2017

ภาพบรรยากาศ "การอบรมกฏหมายสัญจร วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ Hamar-Brumunddal " มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 ท่าน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอยรมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ คุณกรชวัล และคุณแสงดาว วิทยากร และขอขอบคุณ ผู้ประสานงานจาก Hamar คุณธนภัทร ศรีพิเชียร (เก๊ก) คุณ ทองเรือน สะมาบึ (อ้วน) พี่ๆ น้องๆ ชุมชนไทย ใน Hamar, Brumunddal และร้านอาหาร Thongmon sushi thai...

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

ข้อปฎิบัติและข้อพึงระวังก่อนเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
1. Information 2. Passport
3. Visa 4. Hotline
5. Travel insurance 6. Illegal Items
7. Liquids 8. Accommodation
9. Immigration 10. Danger

งานฉลองจบปีการศึกษา ประจำปี 2558- 59

สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลอง งานจบปีการศึกษาประจำปี 2558-59 ที่ Raufoss Skole ทางสมาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร ภูมิใจ และ จะให้ความร่วมมือ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีดี ต่อไปค่ะ

พิธีฉลองรับสัญชาตินอร์ช

วันที่ อาทิตที่ 24 เมษายน 2016 ณ Rådhuset I Oslo ได้จัดพิธีฉลองการรับสัญชาตินอร์เวย์ ทางสมาคนสตรีไทยในนอร์เวย์ ขอแสดงความยินดีกันคนไทยที่ได้เข้าร่วมพิธีฉลองการรับสัญชาตินอร์เวย์ ด้วยค่ะ

โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศ

โครงการดีดี สำหรับชาวไทย "โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

เป็นการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทย ที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ ไปเรียน ทำงาน หรือ สมรส เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับสังคมใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 โทร: 086 6071365