Home > News > ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมาย Kirkenes

สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญชวนพี่น้องชุมชนไทยในเมือง Kirkenes และเมืองใกล้เคียง ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมาย ในหัวข้อ
•การแบ่งทรัพย์สินกรณีแยกกันอยู่ หย่าร้าง คู่สมรสเสียชีวิต
•การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
• ชีวิตของการทำงานที่ปลอดภัยและเงินเกษียณ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566
เวลา 9.30 – 15.00 น
ณ โรงเรียน Kirkenes Ungdomsskole
Parkveien 33
9900 Kirkenes

โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
• คุณไก่ โทร 404 58 347
• คุณเมี่ยง 466 41 965

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม