Home > News > รับสมัครครูสอนภาษาไทย โรงเรียนภาษาแม่

รับสมัครครูสอนภาษาไทย โรงเรียนภาษาแม่ของเรา
ท่านใด ต้องการมีประสบการณ์เพิ่ม ได้มาสังสรค์กับคนไทยอื่นๆ แลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และเจอกับเด็กๆที่น่ารัก

ตอนนี้ทาง ร.ร ก็ยังรับครูอาสาอยู่นะคะ
ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศ๊ึกษาโดยตรง หรือมีประสบการณ์เป็นครูมาก่อน
แค่เริ่มมาร่วมเป็นครูผู้ช่วย หาประสบการณ์ก่อน
สำหรับครูที่เข้ามาช่วยอย่างเต็มตัว ทางร.รมีการออกใบผ่านงานให้ อันนี้จะมีประโยชน์มากในการหางานประจำนะคะ

ติดต่อมาเลยนะคะที่
ครูแก้ว เบอร์โทร: 99568965
อีเมล์: kaew2516@gmail.com

– สอนเด็กอายุ 6-13 ขวบ
– สถานที่เรียน: Lilleaker skole, Lilleaker Oslo
– เวลาเรียน: 10.30-13.30
วันอาทิตย์ อาทิตย์เว้นอาทิตย์

ประสบการณ์ไม่จำเป็นค่ะ ขอให้สอนตามแผนการสอนได้ มาดูการสอนที่ ร.รได้ค่ะ
รับสมัครทั้งครู และ ผู้ช่วยครู

ตอนนี้ต้องการครูเพิ่มมาช่วยกันหลายๆคนค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Første skole dag – Thai undervisning for barn / เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนภาษาแม่
http://www.thaiwomenassociation.no/forsteskoledag2017-2018/