Home > News > เชิญชวนเพื่อนๆชาวไทย เข้ารับฟังความรู้ กฎหมาย

สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ & สมาคมThaiforening i Hedmark

เกี่ยวกับ

• การแบ่งทรัพย์สินกรณีแยกกันอยู่ หย่าร้าง คู่สมรสเสียชีวิต
• การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
• ชีวิตของการทำงานที่ปลอดภัยและเงินเกษียณ

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2023
เวลา 9.30-15.00
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 9 ที่ตึกTynset Kommunne
Torvgata 1, 2500 Tynset

ติดต่อและสอบถามได้ที่
คุณธัญญารักษ์ ประเสริฐ
โทร 467 78 191

กำหนดการ

9.00-9.30 ลงทะเบียน
9.30 -9.45 คุณธัญญารักษ์ ประเสริฐ กล่าวต้อนรับและเชิญ
คุณ Mahdi Hassan. Lder frerkulturelt råd i Tynset Kommunne กล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
9.45 – 10.45 Dele av ting og penger ved skilsmisse eller død
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Vold i Familie
12.00-12.30 Lunsj
12.30 -13.30 En trygg og god arbeidsplass
13.30-13.45 pause
13.45 – 14.45 Pensjon
14.45- 15.30 Q and A

หมายเหตุ หนังสือแต่ละหัวข้อแปลเป็นไทยจะได้รับแจกหลังจากที่อบรมเสร็จ