Home > Gmedia Albums ( > Page 2)

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

ข้อปฎิบัติและข้อพึงระวังก่อนเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
1. Information 2. Passport
3. Visa 4. Hotline
5. Travel insurance 6. Illegal Items
7. Liquids 8. Accommodation
9. Immigration 10. Danger

งานฉลองจบปีการศึกษา ประจำปี 2558- 59

สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลอง งานจบปีการศึกษาประจำปี 2558-59 ที่ Raufoss Skole ทางสมาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร ภูมิใจ และ จะให้ความร่วมมือ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีดี ต่อไปค่ะ

พิธีฉลองรับสัญชาตินอร์ช

วันที่ อาทิตที่ 24 เมษายน 2016 ณ Rådhuset I Oslo ได้จัดพิธีฉลองการรับสัญชาตินอร์เวย์ ทางสมาคนสตรีไทยในนอร์เวย์ ขอแสดงความยินดีกันคนไทยที่ได้เข้าร่วมพิธีฉลองการรับสัญชาตินอร์เวย์ ด้วยค่ะ

โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศ

โครงการดีดี สำหรับชาวไทย "โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

เป็นการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทย ที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ ไปเรียน ทำงาน หรือ สมรส เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับสังคมใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 โทร: 086 6071365

สัมนากฎหมายสัญจร 14 พฤษภาคม 2016 ณ เมือง Kristiansund

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจที่อยู่ในเขตเมือง Kristiansund และเขตใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมโครงการกฎหมายสัญจร หัวข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ของประเทศนอร์เวย์ (กฏหมายครอบครัว กฏหมายแรงงานกฏหมายมรดก)โดยทนายความจาก  Jurks ความรู้เกี่ยวกับบ้านพักฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่จากบ้านพักฉุกเฉิน   สถานที   folket hus i kongens plass kristiansund วันเสาร์ที่  14 เมษายน 2016 :  kL 09.30 -14.30 อย่าพลาดสัมนาดีๆแบบนี้ กฏหมายใกล้ตัวที่คนไทยต้องรู้ค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวเองและยังสามารถแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะ อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สำรองที่นั่ง :    คุณอริยาภรณ์ โทร 46 30 54 63 คุณวิราภรณ์...

สัมนากฏหมายสัญจร 9 เมษายน 2016 เมือง Drammen

  สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจที่อยู่ในเขตเมือง Drammen และเขตใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมโครงการกฎหมายสัญจร หัวข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ของประเทศนอร์เวย์ (กฏหมายครอบครัว กฏหมายแรงงานกฏหมายมรดก)โดยทนายความจาก  Jurks ความรู้เกี่ยวกับบ้านพักฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่จากบ้านพักฉุกเฉิน และอย่าพลาด เดี่ยวไมโครโฟน ‘หญิงไทย..อยู่อย่างไรให้มีความสุข’ โดยครูต้อย ครูสอนวิชาสังคมและนักพูดมากประสบการณ์ที่จะมาบอกเทคนิคดีๆแบบพี่สอนน้อง  สถานที โรงแรม Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen วันเสาร์ที่  9 เมษายน 2016 :  kL 09.00 -15.00 อย่าพลาดสัมนาดีๆแบบนี้ กฏหมายใกล้ตัวที่คนไทยต้องรู้ค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวเองและยังสามารถแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะ อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สำรองที่นั่ง :   ...