Home > Posts by ariyaporn nilwirot

การแบ่งทรัพย์สิน และ ทรัพย์มรดก ในประเทศนอร์เวย์

หลายท่านคงอยากมีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินในกรณีต่างๆ ในประเทศนอร์เวย์ สมาคมสตรีฯ ได้จัดทำเอกสารรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินและทรัพย์มรดก เพื่อเป็นแนวทางให้แก่พี่น้องคนไทยในนอร์เวย์ ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ หน่วยงาน. Jurk, คุณ Id Watcharin , คุณ Aor Pornsawan Spydevold   การแบ่งทรพย์สิน และ ทรัพย์มรดก

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์ ขอเชิญท่านสุภาพบุรุษเข้าร่วมงานสัมนาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งการสัมนาครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในกรอบที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันของ คนที่มาจากต่างวัฒนธรรม (ไทย – นอวีเจี้ยน) โดยเฉพาะชาวนอวีเจี้ยนที่แต่งงานกับสตรีชาวไทยและครอบครัวอาศัยอยู่ที่นอร์ เวย์ การสัมนาครั้งนี้จะช่วยให้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมที่มาใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างครอบครัวร่วมกัน ให้มีความเข้าใจในความแตกต่างของกันและกันมากขึ้น (ซึ่งครั้งนี้เป็นในส่วนของคนนอวีเจี้ยน) เพื่อลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในครอบครัว รวมถึงสร้างการยอมรับในความแตกต่างของกันและกันมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ขะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว และให้ชีวิตคู่และครอบครัวมั่นคงและอบอุ่นขึ้น *** อย่าลืมแนะนำโครงการดีๆนี้ให้คุณแฟนหรือคุณสามีเข้าร่วมกันนะคะ รับจำนวนจำกัดแค่ 25 ท่านเท่านั้นค่ะ ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการอาหารเที่ยง ของว่าง น้ำชากาแฟครบครันค่ะ วันที่ : 30 SEP 2017 Kl. 10:00 – 14:00 สถานที่:...

กฎหมายสัญจร ณ เมื​อง Hamar 10 มิถุนายน 2017

ภาพบรรยากาศ "การอบรมกฏหมายสัญจร วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ Hamar-Brumunddal " มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 ท่าน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอยรมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ คุณกรชวัล และคุณแสงดาว วิทยากร และขอขอบคุณ ผู้ประสานงานจาก Hamar คุณธนภัทร ศรีพิเชียร (เก๊ก) คุณ ทองเรือน สะมาบึ (อ้วน) พี่ๆ น้องๆ ชุมชนไทย ใน Hamar, Brumunddal และร้านอาหาร Thongmon sushi thai...

“ลูกวัยรุ่น” เมื่อต้องหิ้วกระเป๋าตามแม่มาใช้ชีวิตต่างแดน

อ่านบทสัมภาษณ์คุณแม่ที่ต้องพาลูกมาอาศัยในต่างแดน คุณคือ เพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของลูก ‘เราต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก ให้ก าลังใจลูก อยู่เคียงข้างเขา เราคบเพื่อนแบบไหนลูกเราเห็น เราปฏิบัติตัวอย่างไรลูกเราก็เห็น อยู่ข้างๆ เขาเสมอในวันที่เขาท้อและถอดใจ’ วัยรุ่นที่ติดตามพ่อแม่มาอยู่ต่างแดน

งานประชุมสามัญประจำปีและสัมมนา เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2559

งานประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2559  จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรม ณ กรุงออสโล(Oslo Interkulturelt)  24 มิถุนายน 2559 เปิดการประชุมโดยคุณ นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธาณเครือข่ายฯ , สัมมนาหัวข้อ “บทบาทภาครัฐในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างแดน” โดย นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล นายเลิศปัญญา บูรณะบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สัมมนาหัวข้อ “การศึกษากับการสร้างพลังเยาวชนไทยในต่างแดน กรณี กศน.นอร์เวย์  โดย อ.ทัศนา จันทรศร หัวหน้าศูนย์ กศน.เอิสโฟลท์ นอร์เวย์ อ.โสพิศ...

THAI YOUTH ABROAD…SUCCESS AND SPECTRE พราวเยาวชนไทยในต่างแดน…โอกาสและอุปสรรค

อย่าพลาด!! กิจกรรมดีๆที่สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์มีความยินดีอยากให้เพื่อนๆสมาชิคและคนไทยในนอร์เวย์ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆมีสาระพร้อมความสนุกสนานและมิตรภาพที่อบอุ่นของคนไทยไกลบ้านร่วมกับเราและเพื่อนๆคนไทยจิตอาสาจาก 15 ประเทศทั่วยุโรป ซึ่งงานนี้รับรองได้ว่าท่านจะได้ทั้งความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของท่านและคนรอบข้างอีกทั้งยังจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆและการทำงานของแต่ละองค์กรจิตอาสาให้กับคนไทยทั่วยุโรป และความสนุกสนานที่ไม่มีขีดจำกัดแบบคนไทยไกลบ้าน จัดเต็ม จัดจริง เพื่อหญิงไทยในยุโรปโดยเฉพาะ   สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนอร์เวย์ ร่วมกับสมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ศูนย์การเรียน กศน เขตเอิสท์โฟลด์ วัดไทยนอร์เวย์ สมาคมกีฬาครามเมน ขอเชิญสมาชิคและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประชุมสามัญและสัมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe ซึ่งมีสมาชิค 15 ประเทศในยุโรป) ประจำปี 2559 วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ “พราวเยาวชนไทยในต่างแดน โอกาสและอุปสรรค” “THAI YOUTH...