Home > News > 15th August 2017

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์ ขอเชิญท่านสุภาพบุรุษเข้าร่วมงานสัมนาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งการสัมนาครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในกรอบที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันของ คนที่มาจากต่างวัฒนธรรม (ไทย – นอวีเจี้ยน) โดยเฉพาะชาวนอวีเจี้ยนที่แต่งงานกับสตรีชาวไทยและครอบครัวอาศัยอยู่ที่นอร์ เวย์
การสัมนาครั้งนี้จะช่วยให้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมที่มาใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างครอบครัวร่วมกัน ให้มีความเข้าใจในความแตกต่างของกันและกันมากขึ้น
(ซึ่งครั้งนี้เป็นในส่วนของคนนอวีเจี้ยน)
เพื่อลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในครอบครัว รวมถึงสร้างการยอมรับในความแตกต่างของกันและกันมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ขะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว และให้ชีวิตคู่และครอบครัวมั่นคงและอบอุ่นขึ้น

*** อย่าลืมแนะนำโครงการดีๆนี้ให้คุณแฟนหรือคุณสามีเข้าร่วมกันนะคะ รับจำนวนจำกัดแค่ 25 ท่านเท่านั้นค่ะ ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการอาหารเที่ยง ของว่าง น้ำชากาแฟครบครันค่ะ

วันที่ : 30 SEP 2017 Kl. 10:00 – 14:00
สถานที่: ROYAL THAI EMBASSY EILERT SUNDTS GATE 4, 0244 OSLO

ส่งเมล์สำรองที่นั่งด่วนที่ : ariyapornnilwirot@gmail.com
*************************************************************

Den Thailandske Kvinneforening vil gjerne invitere deg til et seminar som omhandler Thailand, thailandsk historie, det thailandske folk og thailandsk kultur.

Seminaret retter seg først og fremst til nordmenn som er gift med thailandske kvinner, og derfor føler behov for større innsikt og forståelse av den thailandske kulturen. Seminaret vil dermed også bidra til større forståelse og toleranse mellom deg og din thailandske ektefelle.

Seminaret vil bli holdt: lørdag, 30 SEP 2017 Kl. 10:00 – 14:00 (BARE 25 PLASSER TILGJENGELIG)
Sted: ROYAL THAI EMBASSY EILERT SUNDTS GATE 4, 0244 OSLO

THOMAS TVEIT : LÆRER PÅ JESSHEIM VEDERGÅRENDE, VIDEREGÅENDE SKOLE I THAILAND

PÅMELDING: PÅ E-POST TIL
ariyapornnilwirot@gmail.com
GRATIS!!

2 CT1