Home > News > สัมนากฎหมายสัญจร 14 พฤษภาคม 2016 ณ เมือง Kristiansund

คริสเตียนซุน

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจที่อยู่ในเขตเมือง Kristiansund และเขตใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมโครงการกฎหมายสัญจร

หัวข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ของประเทศนอร์เวย์ (กฏหมายครอบครัว กฏหมายแรงงานกฏหมายมรดก)โดยทนายความจาก  Jurks

ความรู้เกี่ยวกับบ้านพักฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่จากบ้านพักฉุกเฉิน

 

สถานที   folket hus i kongens plass kristiansund

วันเสาร์ที่  14 เมษายน 2016 :  kL 09.30 -14.30

อย่าพลาดสัมนาดีๆแบบนี้ กฏหมายใกล้ตัวที่คนไทยต้องรู้ค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวเองและยังสามารถแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะ

อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

สำรองที่นั่ง :   

คุณอริยาภรณ์ โทร 46 30 54 63

คุณวิราภรณ์ โทร 94 19 96 53

คุณนัท โทร 95 97 58 35

หรือส่งข้อความมาทาง fb ของสมาคมฯที่  Thaikvinneforening Norway